Reglement for lån af manuskripter og utrykte teatertekster fra Teatersamlingen

Særligt reglement for professionelle eller fast etablerede teatre samt teaterskoler.

Ethvert professionelt eller fast etableret teater samt teaterskoler er berettiget til hjemlån af manuskripter og utrykte teatertekster med betegnelsen ”Teaterlån/1 md” fra Teatersamlingen, men kun til benyttelse på selve institutionen, og forudsat at materialet opbevares i sikringsboks, når det ikke benyttes.

§1 Indmeldelse

Blanket med ansøgning om optagelse som låner sendes til kb@kb.dk att.: Teatersamlingen.

§2 Benyttelse af Teatersamlingens manuskripter og utrykte teatertekster

Bestilling af manuskripter sker via bibliotekssystemet.

Manuskripter, som ikke kan bestilles til hjemlån, kan bestilles i kopi. Biblioteket tager derefter stilling til, om det er lovligt at kopiere manuskriptet.

Kopiering af manuskripter og utrykte teatertekster er kun tilladt til privat studiebrug.

Upublicerede teatermanuskripter må ikke opføres uden tilladelse fra ophavsretshaver.

Der kan normalt kun lånes tre manuskripter ad gangen.

Det er ikke tilladt låneren at viderelåne manuskripter til privatpersoner eller til andre institutioner.

Materialet afhentes i Diamantinformationen i Den Sorte Diamant, eller modtages postforsendt mod betaling af 150 kr.

§3 Lånetid

Lånetiden er en måned.

Lån kan fornys hvis materialet ikke er reserveret af anden bruger. Den maksimale lånetid er normalt 6 måneder. Lån kan fornyes et ubegrænset antal gange inden for den maksimale lånetid.

§4 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato via mail. Der betales hjemkaldelsesgebyr for 2. og 3. hjemkaldelse.

Låntagerens konto blokeres, hvis der er skyldige beløb på 5.000 kr. og derover.

Gældende takster fremgår af Lånetid og gebyrer.

§5 Erstatningspligt

Låntager er personligt ansvarlig for lånet, fra det er udlånt, til det er afleveret i bibliotekets udlånssystem. Erstatningssagen, som omfatter genanskaffelsespris på 500 kr. samt opkrævningsgebyr på 150 kr., lægges under Gebyrer på låntagers konto.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.