Reglement for forskningsinstitutioner/firmaer

Denne indmeldelsesform gælder udelukkende for institutionen eller firmaet som helhed. Ønskes oprettelse som enkeltperson henvises der til oprettelse som privat bruger.

§1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved udfyldelse af den særlige indmeldelsesblanket via bibliotekets hjemmeside. Blanketten sendes i udfyldt tilstand til Spørg biblioteket.

§2 Benyttelse

Forskningsinstitutioner og firmaer kan bestille hjemlånsmaterialer.

Fjernlån fra DK er uden betaling.

Fjernlån fra udlandet koster:

  • Forskningsinstitutioner: 100 kr.
  • Firmaer: 200 kr.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned med mindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder.

§4 Levering

Levering sker ved afhentning eller postforsendelse mod betaling 150 kr. pr. materiale.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der sendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato via mail. Der betales hjemkaldelsesgebyr for 2. og 3. hjemkaldelse.

Firmaer blokeres, hvis der er skyldige beløb på 5.000 kr. og derover.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale er forskningsinstitutioner og firmaer omfattet af samme erstatningsopkrævning som private brugere.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer