Reglement for forskningsinstitutioner/firmaer

Denne indmeldelsesform gælder udelukkende for institutionen eller firmaet som helhed. Ønskes oprettelse som enkeltperson henvises der til oprettelse som privat bruger.

§1 Indmeldelse

Oprettelse som bruger sker ved udfyldelse af den særlige indmeldelsesblanket via bibliotekets hjemmeside. Blanketten sendes i udfyldt tilstand til Spørg biblioteket.

§2 Benyttelse

Forskningsinstitutioner og firmaer kan bestille hjemlånsmaterialer.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt en måned med mindre andet oplyses. Den maksimale lånetid er seks måneder.

§4 Levering

Levering sker ved afhentning eller postforsendelse mod betaling 150 kr. pr. materiale.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der udsendes en påmindelse før udløbsdato og tre hjemkaldelser efter udløbsdato via mail. Der betales gebyr for 2. og 3. hjemkaldelse.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale er forskningsinstitutioner og firmaer omfattet af samme erstatningsopkrævning som private brugere.