Sådan er vi organiseret

Vi forhandler og administrerer licensaftaler til danske ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Studerende med laptops i biblioteksrum

Foto: Laura Stamer

Vores primære opgaver er: 

 • forhandling og administration af licensaftaler

 • kommunikation om aftalerne og faglig support

 • udvikling af området sammen med sektorens partnere

 • information om Det Kgl. Bibliotek, der er relevant for ungdomsuddannelsesområdet.

Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg

Vi rådgiver omkring servicens drift og udvikling. Udvalget mødes to gange årligt og er sammensat af repræsentanter fra ungdomsuddannelsernes interesseorganisationer. 

Udvalgets kommissorium

UNGLU sammensætning og organisering

Licensudvalget består af repræsentanter for ungdomsuddannelsernes primære områder; erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, samt observatører fra henholdsvis uddannelses- og folkebiblioteksområdet

 • 1 repræsentant for undervisningsministeriet, udpeget af ministeriet
 • 1 repræsentant for Danske Gymnasier (DG), udpeget af foreningen
 • 1 repræsentant for Danske Erhvervsskoler og –gymnasier (DEG), udpeget af foreningen
 • 1 repræsentant for Danske HF og VUC, udpeget af foreningen
 • 1 repræsentant for Danske SOSU-skoler, udpeget af foreningen
 • 1 repræsentant for FGU Danmark, udpeget af foreningen
 • 1 observatør for Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening (GAEB), udpeget af foreningen
 • 1 observatør for folkebiblioteksområdet, udpeget af Bibliotekschefforeningen
 • 1 observatør for underviserområdet, udpeget af Gymnasielærerforeningen
 • 1 repræsentant for Det Kgl. Bibliotek

Repræsentanten for Det Kgl. Bibliotek varetager posten som udvalgets formand.

Formål og opgaver

Ungdomsuddannelsernes licensudvalg er Det Kgl. Biblioteks kontakt- og rådgivningsorgan i relation til levering af licensservices til ungdomsuddannelserne. Udvalgets opgave er at bidrage til den løbende strategiske udvikling af licensservicen gennem drøftelse og rådgivning til Det Kgl. Bibliotek omkring

 • ungdomsuddannelsernes generelle behov i relation til digitale videns- og informationsressourcer
 • tilrettelæggelsen og prioriteringen af licensservicens forhandlinger, herunder indledning af nye og ophør af eksisterende leverandørsamarbejder
 • formidling og kommunikation til institutionerne om licensservicen
 • anvendelse af de årlige projektmidler, øremærket forsøg og initiativer for ungdomsuddannelsesinstitutionerne

Det Kgl. Bibliotek varetager sekretariatsfunktion, udarbejder dagsorden, indkalder til udvalgets møder, fungerer som mødeleder og tager beslutningsreferat.

Mødeaktivitet

Udvalget holder 2 ordinære møder årligt i henholdsvis januar og september. Ekstraordinære møder kan forekomme. Udvalgets møder vil fortrinsvis blive afholdt virtuelt.

Udvalgets medlemmer

 • Liz Nymann Lausten, kontorchef, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
  Udpeget af Undervisningsministeriet.
   
 • Jenny Bøving Arendt. Sekretariatschef, Danske Gymnasier
  Udpeget af Danske Gymnasier (DG).
   
 • Jesper Nielsen. Direktør, Danske Erhvervsskoler og –gymnasier.
  Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier (DEG).
   
 • [Vakant]
  Udpeget af Danske HF og VUC.
   
 • Michael Esmann. Sekretariatschef, Danske SOSU-skoler.
  Udpeget af Danske SOSU-skoler.
   
 • Lisa Goth. Sekretariatschef, FGU Danmark.
  Udpeget af Danske SOSU-skoler.
   
 • Kira Hansen. Vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek. (UNGLU formand).
  Udpeget af Det Kgl. Bibliotek.
   
 • Erik Hofmeister. Chefkonsulent, Det Kgl. Bibliotek.
  Udpeget af Det Kgl. Bibliotek.

Observatører

 • Hanne Tingleff, bibliotekar, Frederiksborg Gymnasium Og HF
  Udpeget af Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteks-forening (GAEB).
   
 • Pernille Schaltz. Bibliotekschef, Herning folkebiblioteker.
  Udpeget af Bibliotekschefforeningen.
   
 • Morten Bayer. Konsulent. Gymnasieskolernes Lærerforening.
  Udpeget af Gymnasieskolernes Lærerforening.