Kattegatøerne set fra luften - før Google

På jagt efter fortiden

 

 Arbejdet med at retrodigitalisere Danmark set fra luften er nu kommet til Kattegatøerne.

Den 18. juni 2014 åbner Det Kongelige Bibliotek for 9.000 luftfotografier fordelt over Læsø, Anholt, Tunø, Samsø, Endelave, Sejerø, Nekselø, Vejrø og Hesselø.

Øboerne inviteres til at hjælpe med til placere de enkelte billeder korrekt og tilføje de rigtige informationer, som Det Kongelige Bibliotek ikke selv er i besiddelse af.

 Luftfotografier er en vigtig dokumentation af Danmarks landskabshistoriske udvikling i det 20. århundrede. De historiske billeder er til gavn for både lokalarkiver og offentlige myndigheder. Det Kongelige Bibliotek anskaffede de første luftfotografier helt tilbage i 1913 og har siden købt eller på anden erhvervet en række større og mindre arkiver, ikke mindst Sylvest Jensens store arkiv i 1989.

De firmaer, der har taget luftfotografierne, har registreret flyveruterne, men har ofte ikke en præcis lokalisering af det enkelte fotografi, hvorfor der er brug for befolkningens hjælp til at placere dem helt korrekt. Brugerne kan tilføje informationer og kommentarer til det enkelte billede, f.eks. om hvem, der har boet i huset, arkitekten bag og andre ting, der fortæller en historie om stedet/bygningen.

 Fyn og Bornholm er digitaliseret og knap 250.000 luftfotos er nu korrekt placeret ved uvurderlig hjælp fra fynboerne og bornholmerne. Det må betegnes som en enestående succes indenfor fænomenet crowdsourcing.

 Danmark set fra luften – før Google er en national portal for luftfotografier udviklet af Det Kongelige Bibliotek som Danmarks Nationalbibliotek. Det Kon­ge­l­­ige Bibliotek har siden Anden Verdenskrig indsamlet og bevaret så godt som al­le væsentlige luftfotosamlinger fra det 20. århundrede – i alt mere end 3,5 mio. unikke optagelser. Fyn og Bornholm er digitaliseret, nu Kattegatøerne og sidenhen venter resten af landet i det omfang finansieringen tillader det. Se mere på

www.kb.dk/danmarksetfraluften/