Christiern Pedersen: Epistler og Evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)

173 recto