Christiern Pedersen: Epistler og Evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)

29 verso

Sancte Hansis apostelss dag, 29v