Christiern Pedersen: Epistler og Evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)

141 recto