Christiern Pedersen: Epistler og Evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)

1 recto

First Sunday in Advent