Christiern Pedersen: Epistler og Evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)

Fly leaf (verso)