CNW Coll. 10 XML

Carl Nielsen

Salmer og aandelige Sange

Halvhundred nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole

Hymns and Spiritual Songs

Nearly fifty melodies for homes, church and school

CNW Coll. 10
CNUCarl Nielsen Udgaven (The Carl Nielsen Edition. Royal Danish Library: Copenhagen 1998–2009) III/5, 38–98
FSDan Fog & Torben Schousboe: Carl Nielsen kompositioner. En Bibliografi. København 1965. 83

Includes:
Ak, min Rose visner bort  CNW 153
Alt paa den vilde Hede  CNW 154
Denne er Dagen, som Herren har gjort  CNW 155
Den store, hvide Flok vi se  CNW 156
Der er en Bøn paa Jorden  CNW 157
Der er en Vej, som Verden ikke kender  CNW 158
Det er et Under paa Verdens Ø  CNW 159
Det koster ej for megen Strid  CNW 160
Dig vil jeg elske, du min Styrke  CNW 161
Drag, Jesus, mig dog efter dig  CNW 162
Dybt hælder Aaret i sin Gang  CNW 163
Et helligt Liv, en salig Død  CNW 164
Forunderligt at sige  CNW 165
Fred med dig  CNW 166
Fred og Glæde, for dem græde  CNW 167
Frisk op! endnu en Gang  CNW 168
Glæden hun er født i Dag  CNW 169
Guds Engle i Flok  CNW 170
Guds Fred er mer end Englevagt  CNW 171
Gud skal al Ting mage  CNW 172
Har Haand du lagt på Herrens Plov  CNW 173
Har nogen Lyst at kende  CNW 174
Herren siger; Er I trætte  CNW 175
Herrens Røst var over Vandet!  CNW 176
Hvi vil du dig saá klage  CNW 177
Jeg fandt en Trøst  CNW 178
Jeg raaber fast, o Herre  CNW 179
Jeg ved et lille Himmerig  CNW 180
Korsets Tegn og Korsets Ord  CNW 181
Luk Øjne op, al Kristenhed!  CNW 182
Maria sad paa Hø og Straa  CNW 183
Min Jesus, lad mit Hjerte faa  CNW 184
Naar jeg betænker Tid og Stund  CNW 185
Nu Sol i Øst oprinder mild  CNW 186
O, havde jeg dog tusind Tunger  CNW 187
O Helligaand! mit Hjerte  CNW 188
O hør os, Herre, for din Død!  CNW 189
O Kristelighed!  CNW 190
Op al den Ting, som Gud har gjort  CNW 191
Op, I Kristne, ruster eder!  CNW 192
O, sad jeg, som Maria sad  CNW 193
Paa alle dine Veje  CNW 194
Som den gyldne Sol frembryder  CNW 195
Ton det, Himmel, syng det, Jord  CNW 196
Uforsagt, hvordan min Lykke  CNW 197
Under Korset stod med Smerte  CNW 198
Utallige Blomster paa Jorderig gro  CNW 199
Verdens Børn har mangt et Sted  CNW 200
Vor Herre, han er en Konge stor  CNW 201

Composition: Between 1913 and c. 1915.

Nielsen's work on the fourty-nine melodies for Salmer og aandelige Sange began in 1913 and was more or less completed in spring 1914. For various reasons, however, five more years were to pass before they were printed. According to a letter from Thomas Laub to Thorvald Aagaard dated 18 October 1917, the melodies were composed 'for et par år siden' (a couple of years ago). Nielsen was much helped by one of his pupils, the organist Paul Hellmuth. It appears from many of the drafts that Nielsen regularly sent new melodies to Hellmuth, either to have his own harmonizations corrected or to obtain new ones from Hellmuth.

+ Sources

+ Documents

+ Bibliography


Last changed 2022-12-02 by MerMEId