CNW 175 XML

Carl Nielsen

Herren siger: Er I trætte

Are you tired, says the Master

CNW 175
CNUCarl Nielsen Udgaven (The Carl Nielsen Edition. Royal Danish Library: Copenhagen 1998–2009) III/4, 60
CNSCarl Nielsens Samling (The Carl Nielsen Collection, Royal Danish Library, Copenhagen) 145
FSDan Fog & Torben Schousboe: Carl Nielsen kompositioner. En Bibliografi. København 1965. 83

Author: N.F.S. Grundtvig

Carl Nielsen Edition (Editorial Texts)

Composition: Between 1913 and c.1915.

Herren siger: Er I trætte

Are you tired, says the Master

Edition:

+ Sources


Last changed 2022-12-02 by MerMEId