HartW 424
 1870
Guds Søn, han kom fra Himlen ned
HartW 232
 1852
Ak, som en Drøm er Manges Liv
HartW 174
 1874-1874
Prolog til det kgl. Theaters Aabningsfest 1874 (Vi hilse Huset)
Prologue for the Inauguration of the New Royal Theatre 1874
HartW 471
 1888
Julesang (Drag ind, drag ind, du høje Gæst)
Christmas Song
HartW 266
 1897
Græsk Folkevise (Anastasia, kom dog herhen engang)
Greek Folk Song
 
HartW 240
 1870
Bryllups-Psalme (Her samles to Hjerter)
Wedding Hymn
HartW 114
 1869
Fantasistykke (Claveerstykke)
Fantasia Piece
HartW 331
 1839
Jägerlied (Zierlich ist des Vogels Tritt)
HartW 353
 1848
Serenade (Jeg kommer med Sang og med Spil)
HartW 109
 1866
Studier og Novelletter
Studies and Novelettes
HartW 296
 1858-1862
Valdemar Atterdag (Immer er Muus alt som hun maa)
HartW B 02
 1845
Med Sorgen og Klagen hold Maade
HartW 303
 1867
Fra Bogen (Luk i din Bog)
From the Book
HartW 103
 1863
Sonatine for klaver i G-dur
Sonatina for Piano in G Major
HartW Coll. 11
 
Sex Sange af M. Rosing, Chr. Richardt og B.S. Ingemann
Six Songs by M. Rosing, Chr. Richardt, and B.S. Ingemann
HartW 195
 1844-1844
Choral til en Brudevielse (Herre! Drot i Lysets Rige!)
Chorale for a Wedding
HartW B 35
 1833-1854
Ribboldt (Ribboldt, Ribboldt kom ridende i Gaard)
HartW B 21
 1849
Hr. Ole han gned sine Støvler i Qvel
HartW 372
 1856
Til Frøken Ellen (Sov sødt, du Liliehvide!)
To Miss Ellen
HartW A 08
 
Knud den Helliges Død (Nu knæler i St. Albani Kor)
The Death of Canute the Holy