HartW 449
 1877
Herrens Genkomst (Jeg venter dig, Herre Jesus, til Dom)
The Second Coming of the Lord
HartW D 01
 
Theoretiske Øvelser til Brug ved Musik-Konservatoriet
Theoretical Studies for Use at the Academy of Music
 
HartW 480
 1890
Gud Helligaand, vor Trøstermand
HartW 360
 1853
An den Schlaf (Komm, süsser Schlaf)
HartW 64
 1829
Deux Rondeaux Brilliants
HartW 375
 1860
Davids Seiers-Sang (Mellem Brødre kaldt den lille)
David's Song of Victory
HartW Coll. 18
 1888-1888
Religiøse og folkelige Digte af Ad. Langsted og Ernst v. d. Recke
Religious and Folk-like Poems by Ad. Langsted and Ernst v.d. Recke
HartW B 14
 1844
Maimaanedssang (Alverdens Skaber mild og blid)
May Song
HartW 183
 1891-1892
Cantate ved Universitetets Fest den 28. Maj i Anledning af Deres Majestæter Kongens og Dronningens Guldbryllup (De Klokker ringe med Højtidsklang)
Cantata at the University's Feast on the Occasion of their Majesties', the King's and Queen's Golden Wedding on 28 May
HartW 79
 1844
Cantilena elegiaca
HartW 201
 1864
Ved Løvfald (Taagen isner, Rosen visner)
At Leaf Fall
HartW 494
 1895
Gak under Jesu Kors at staa | Salmebogen No. 103
HartW 391
 1860
David og Goliath (Goliath drog fra Gath)
HartW 345
 1846
Nøkken (Nøkken sad i Elven)
The Nix
HartW 277
 1843
Serenade ved Strandbredden (Hytten er lukket)
Serenade at the Seashore
HartW 193
 1842
Til Weyse i Anledning af hans 50aarige Jubilæum som Organist (Det suser helligt i den Lund)
For Weyse on His 50th Anniversary as Organist
 
HartW 119
 1876-1883
Sonate for klaver i a-mol
Piano Sonata in A Minor
HartW 166
 1863
Cantate ved Kong Frederik den Syvendes Bisættelse i Roeskilde Domkirke den 19de December 1863 (O Sorgens Syn!)
Cantata for the Interment of King Frederik VII in Roskilde Cathedral on 19 December 1863
HartW 258
 1888
Folkevise (Jeg veed jeg vorder dig aldrig kjær)
Folk Song
HartW 414
 1866
Giv Tid! (I Snee staaer Urt og Busk i Skjul!)
Give Time!