HartW 292
 1854
Ved Biskop Mynsters Jordefærd (Sorg er i Kirken og Folket)
At Bishop Mynster's Funeral
HartW 370
 1856
Til Dronningen (Min høie, ædle Frue!)
To the Queen
HartW 302
 1865
Bryllupssang (I Jesu Navn om Altrets Fod)
Wedding Song
HartW 489
 1892
Midt igjennem Nød og Fare
HartW 394
 1861
Vor Herre han er en Konge stor
HartW 495
 1895
Skulle vi vel alle mødes | Salmebogen No. 206
HartW 95
 1851
Etudes Instructives
HartW 218
 1882
Festsalme (Forsamle dig, Zion)
Festive Hymn
HartW A 11
 1889
Anden Paaskedag
Easter Monday
HartW B 04
 1834
Choral No. 1 & 2
HartW B 33
 
Gammel Kjøbenhavnsk Vægtersang (Hov Vægter! Klokken er slagen ni)
Old Nightwatchman Song of Copenhagen
HartW 310
 1875
Til Nordens Ungdom (Godt I Unge, lydt at sjunge)
To the Nordic Youth
HartW 403
 1864
Sædemanden (En Sædemand gik ud at saa)
The Sower
HartW 435
 1873
Der strømmer en Flod
HartW 161
 1852
Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852 (Hvor Sneen laa paa Marken nys)
Cantata for the Wedding of Lord-in-Waiting, Baron C. Bille-Brahe and Countess Marie Moltke-Bregentved on 21 February 1852
HartW 22
 1881-1882
Musik til Adam Oehlenschlägers heltedigt "Yrsa"
Music to Adam Oehlenschläger's Heroic Poem "Yrsa"
HartW 377
 1860
Johannes den Døber (Der var paa Jord)
John the Baptist
HartW 16
 1842
Musik til Carl Borgaards melodramatiske eventyr "Undine"
Music for Carl Borgaard's Melodramtic Fairy Tale "Undine"
HartW 307
 1873
Foraarskvad | Til vor Studenter-Sangforening
Spring Song
HartW Coll. 22
 1896
Vaarviser
Spring Songs