HartW 458
 1881
Annas Børnehjem (Der er saa braskt i den store By)
The Children's Home of Anna
HartW 384
 1860
Giv mig, Gud, en Psalmetunge
HartW 409
 1865
Fremtidsmaalet (Brat af Slaget rammet)
Future Goal
HartW 288
 1851
Her et Hjerte har hørt op at banke
HartW 304
 1871
Davids 106te Psalme Vers 1 og 2 (Halleluja! Halleluja! takker Herren)
David's 106th Psalm Verses 1 & 2
HartW 286
 1851
Mødet (Min Hjertenskjær igaar jeg saa)
The Encounter
HartW 333
 1839
Der Tropfen (Ein Tropfe fällt [sic])
HartW 492
 1895
Juleaften (I Stjerner, som blinke)
Christmas Eve
HartW 30
 1825
Concert-Ouverture
Concert Overture
HartW 309
 1875
Hymne og Bøn (Du min Sjæl, bryd ud!)
Hymn and Prayer
HartW 326
 1837
Lille Cathrine
Little Cathrine
HartW 196
 1847
Collect til Julefesten (Ære være Gud i det Høje)
Collect for Christmas
HartW 499
 1896
Mine Tanker (Mine Tanker, de ere som Skibe)
My Thoughts
HartW 253
 1888
Martyrhymne (Der er et Land)
Martyr's Hymn
HartW 311
 1877
Ved H.N. Clausens Jordefærd 6te April 1877 (Nu sank det hvide Hoved)
At the Funeral of H.N. Clausen on 6 April 1877
HartW 178
 1884
Luther paa Wartburg | Digt af J.L. Heiberg for Chor, Baryton-Solo og Orchester
Luther at Wartburg
HartW B 22
 1851
Elverhøi (Jeg lagde mit Hoved til Elverhøi)
Elf Hill
HartW 184
 1893
Hellig Tre Kongers-Kvad (Herrens Engel aabenbaredes)
Three Magi Chant
HartW B 09
 1844
Liden Gunver vandrer som helst i Qvel
HartW 130
 1837
Fantasie für die Orgel
Fantasia for Organ