HartW B 37
 1833-1854
Barnets Forbøn (Hvordan monne Græsset paa Jorden skulde groe)
The Child's Intercession
HartW 181
 1887-1887
Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestæt Kong Christian den Niendes 70aars Fødselsdag den 8. April 1888. (En Konges Haand har det plantet)
Cantata at the University's Feast on the Occasion of His Majesty King Christian IX's 70th Birthday on 8 April 1888
HartW 135
 1847-1886
Langfredag - Paaskemorgen
Good Friday - Easter Morning
HartW 100
 1855
Fantasiestücke für das Pianoforte
Fantasia Pieces for Piano
HartW Coll. 21
 1888-1892
Vedbend | Religiøse Digte af Adolph Langsted med Melodier for Sang og Klaver
Ivy | Religious Poems by Adolph Langsted with Melodies for Song and Piano
HartW 271
 1833
Dulce cum sodalibus
HartW 244
 1876
Trossalmen (Vi troe, vi alle troe paa Gud)
HartW 467
 1886
Julebudet (Julebudet til dem, der bygge)
The Christmas Message
HartW 69
 1840
Tre Genrestykker
Three Genre Pieces
HartW B 08
 1844
Hr Truels Døttre (Herr Truels bo'de sig vide ved Oe)
HartW 252
 1888
Dyb af Kjærlighed
HartW 479
 1890
Et Reqviem (Der er en hellig Længsel)
A Requiem
HartW 163
 1858
Dryadens Bryllup | Digt af Fr. Paludan-Müller komponeret for Soli, Kor og Orkester
The Wedding of the Dryad | Poem by Fr. Paludan-Müller composed for Soli Choir and Orchestra
HartW 50
 1825
Sonate for fløjte og klaver i B-dur
Sonata for Flute and Piano in Bb Major
HartW 157
 1848-1848
Cantate ved Universitetets Sörgefest over Kong Christian VIII (Kong Christian har sit Folk forladt)
Cantata at the University's Mourning Ceremony for King Christian VIII
HartW Coll. 16
 
Liturgisk Musik | Festcollecter og Chorsange
Liturgical Music | Festive Collects and Choral Songs
HartW B 26
 1854
Sømandssang (Du Nattens Lys)
Sailor Song
HartW C 01
 1836
Skole-Cantate af Professor Oehlenschläger
School Cantata by Professor Oehlenschläger
HartW 349
 1847
Tonerne | Romance
The Tones
HartW 32
 1840
Fest-March
Festive March