HartW 504
 1897
Aftensang (Hver Fugl er bragt til Hvile)
Evening Song
HartW 138
 1825
Orglets Priis | Hymne af Professor Oehlenschläger
Praise of the Organ
HartW B 23
 1850
Vår och brölloppsvisa (Välkommen sköna vår)
Spring and Wedding Song
HartW 381
 1860
Kammersvenden fra Morland (Der sad en Svend)
HartW 510
 1873
Paaske (Stille, I Kvinder)
Easter
 
HartW 1
 1830-1832
Ravnen eller Broderprøven | Trylle-Opera i tre Acter
The Raven | Fairy Tale Opera in Three Acts
HartW 509
 1845
Pindse (Pindsen er kommen)
Whitesun
 
HartW 387
 1860
Kommer Sjæle, dyrekjøbte (Under dine Vingers skygge)
HartW 118
 1874
Fantasistykke
Fantasia Piece
HartW 270
 1833
Her ved dette Gammensbord
HartW 250
 1883
Til Luther-Festen | Tre Kollekter for blandet Kor a capella
For the Celebration of Luther | Three Collects for Mixed Choir a capella
HartW 53
 1833
Canon duplex à 8to vocibus
HartW 452
 1879
Tak for sidst!
HartW 324
 1837
Indvielsen (Jeg sad paa Pynten)
The Initiation
HartW 110
 1866
Allegro agitato assai for Pianoforte
HartW 408
 1865
Dana i Dødsfare (Ak Dana, du Kjære)
Dana in Mortal Danger
HartW 283
 1849
Til Consistorialraad Engelbrechts Guldbryllup (I som har vandret sammen)
For the Golden Wedding of "Consistorialraad" Engelbrecht
HartW 150
 1841
Cantate i Anledning af Hans Majestæt Kongens höie Födselsfest (Saa dunkel var den danske Sommerhimmel)
Cantata on the Occasion of His Majesty the King's High Birth Feast
HartW 379
 1860
Jairi Datter (Blomst kan visne)
Jairius' Daughter
HartW 245
 1879
Davids 136te Psalme 26de Vers | Til Højmesse efter Prædiken paa Festdage
David's 136th Psalm, Verse 26 | For High Mass after Sermon on Festive Days