HartW 294
 1856
De nordiske Studentersangere (Vi flygtige Svende)
The Nordic Student Singers
HartW 197
 1848
Slag-Sang (Det er en stor alvorlig Tid)
Battle Song
HartW 415
 1870
Hjertesuk (O Herre, forund mig Lise og Ro!)
Heart Sigh
HartW 217
 1880
Aand og Hjerte (Er Tankens Kraft end nok saa stor)
Soul and Heart
HartW 451
 1878
Foraarssang af "Mirza-Schaffys Sange" (Naar den unge Vaar)
Spring Song from 'Mirza-Shafi's Songs'
HartW 121
 1878
Stambogsblad No. 1
Album Leaf No. 1
HartW 241
 1873
Den store Mester kommer
HartW 186
 1832
Sang til Prinds Christians Geburtsdag 1832 (Fra Borg og Hytte toner)
A Birthday Song for Prince Christian 1832
HartW 27
 1837
Der Taucher | Melodrama
The Diver
HartW 105
 1864
Vikingefruens Drøm
Dream of the Viking Wife
HartW 393
 1861
Jubelpsalme (Nu fryde sig hver Christen Mand)
Rejoicing Hymn
HartW Coll. 07
 1855-1856
Folmer Spillemands Viser | af Christian Winthers Digt "Hjortens Flugt"
HartW 272
 1834
Dansk Soldatersang (Rask jeg iler til Slaget)
Danish Soldier's Song
HartW 5
 1838
Phantasiens Øe, eller "Fra Chinas Kyst", Første Akt | Original romantisk Ballet i 2 Acter og et Slutningstableau af August Bournonville
The Isle of Phantasy, or "From the Shore of China" | Original Romantic Ballet in Two Acts by August Bournonville
HartW 18
 1852
Musik til Chr. Juuls drama "En Episode"
Music for Chr. Juul's Drama "An Episode"
HartW 369
 1856
Ved Jægerhuset (Du, som har Sorg i Sinde)
At the Hunter's Lodge
HartW 357
 1850
Jeg mærker det ved høilys Dag
HartW 328
 1837
Sang paa Strandveien (Rullende hen ad de støvede Veie)
Song on Strandvejen
HartW 392
 1861
Blomstre som en Rosengaard
HartW 65
 1829
Fantasie pour le Pianoforte
Fantasia for Piano