HartW 255
 1888
Lovsang (Du min Skaber og Gud!)
Song of Praise
HartW 48
 1897
Ved Afsløringen af Mindesmærket for Niels W. Gade 24. Juni 1897
At the Unveiling of the Monument for Niels W. Gade on 24 June 1897
HartW 159
 1848
Fragment af Oehlenschlägers "Jesu Bjergprædiken" (Ser du ej Spurven hisset)
Fragment of Oehlenschläger's "Jesus' Sermon on The Mount"
HartW 45
 1884-1884
Karacteerstykker for Strygeorchester No. 1 - 3
Character Pieces Nos. 1-3 for Strings
HartW 147
 1839-1840
Sørge-Cantate over Kong Frederik den Sjette (Død er vor Konge!)
Mourning Cantata for King Frederik VI
HartW 285
 1850
Gravsang (Stille! stille om den Dødes Grav)
Dirge
HartW 356
 1850
Lille Karen (Aa, hør dog lille Karen!)
Little Karen
HartW 431
 1873
Vel ender Død al Livets Nød | Af "Her og Hisset"
HartW 101
 1857
Polkamæssig
Like a Polka
HartW 3
 1844-1846
Liden Kirsten | Romantisk Synge Stykke i én Act af H.C. Andersen
Little Kirsten | Romantic Singspiel in One Act
HartW 17
 1849
Musik til Ferdinand Raimunds skuespil "En Ødeland"
Music for Ferdinand Raimund's play "The Spendthrift"
HartW 249
 
Anthiphoni | Ved Konfirmation eller andre festlige Lejligheder
HartW 334
 1839
Abendlied (Herz und verlangst du nicht Ruhe?)
HartW 221
 1890
Ved de Massmannske Søndags-Skolers 90-Aarsfest 1890 (Er Haandens Gjerning end nok saa snild)
At the 90th Anniversary Feast of the Massmanian Sunday Schools 1890
HartW A 12
 1892
Paaskesalme (Hans Navn Messias er kaldet)
Easter Hymn
HartW 287
 1851
Reisen til Viinlandene (Vort Dagværk er tilende)
The Journey to Viinland
HartW 164
 1859-1859
Zigeunersang (I dryppende Taage)
Gipsy Song
HartW B 19
 1845
Elveskud (Hr. Oluf, han rider)
HartW Coll. 15
 1873-1880
Sange og Viser
Songs and Ditties
 
HartW 36
 1848
Sørgemarsch ved Kong Christian den Ottendes Bisættelse den 26de Februar 1848
Funeral March at the Interment of King Christian VIII on 26 February 1848