HartW 43
 1879
Indledningsmusik ved Universitetets Jubelfest (Festmarch ved Universitetets Jubelfest)
Prelude for the University Jubilee Feast
HartW 421
 1870
O, du Guds Lam!
HartW 317
 
De Tilbageblevne trøste sig (Naar Snemanden bandt os til vinterlig Stue)
The Remaining Console Themselves
HartW 191
 1841
Studenternes Sang ved Fakkeltoget (Den danske Lund, som nys Du saae)
The Song of the Students at the Torch Light Procession
HartW 153
 1843
Cantate og Psalme til Høitideligholdelsen af Professor Brorsons Jubilæum (Der er et Guds Hus)
Cantata and Hymn for the Celebration of Professor Brorson's Jubilee
HartW 198
 1848
Collect til Pinsefesten | Gud Fader, Søn og Helligaand
Collect for Whitsun
HartW 364
 1853
Ach, wie bist du mir
HartW 200
 1850
Mindesang over de Faldne (Slumrer sødt i Slesvigs Jord)
Remembrance Song for the Slain
HartW 134
 1860
Sørgemarsch ved N.P. Nielsens Begravelse fra Frue Kirke
Funeral March at N.P. Nielsen's Funeral from The Church of Our Lady
HartW 136
 1820
Nytaar 1820 (Som Livet svinder)
New Year 1820
HartW B 05
 
Rosen (Rosen fägnar Gudars Öga)
The Rose
HartW A 14
 1873
Valdemar Atterdag (Da Kongen, min Fader, i Muld var lagt)
Valdemar IV of Denmark
HartW 89
 1848
6 Characteerstykker componerede som Studier for Pianoforte | Med indledende Smaavers af H.C. Andersen
Six Character Pieces | composed in the form of Studies for the Piano with introductory verses by Hans Christian Andersen
HartW 284
 1850
Toner som Du engang hørte
HartW 190
 1840
Choral til de Massmannske Søndagsskolers Aarsfest (Skal Planten skyde friske Skud)
Chorale for the Massmanian Sunday Schools' Anniversary
HartW 23
 1888
Ouverture og scenemusik til Chr. K.F. Molbech's Drama "Dante"
Overture and Incidental Music to Chr. K.F. Molbech's Drama "Dante"
HartW 125
 1882
Svanerne | Humoreske
The Swans | Humoresque
HartW 215
 1880
Litaniet | Langfredag og Store Bededag til Højmesse
HartW 42
 1863-1864
En Efteraarsjagt | Koncertouverture for Orkester
An Autumn Hunt | Concert Overture for Orchestra
HartW 461
 1883
Som et Træ (Min Skat er som et Bøgetræ)
As a Tree