NKS 66 8º: Harpestræng: Liber Herbarum

|<

<

>

>|

NKS 66 8º: Harpestræng: Liber Herbarum

NKS 66 8º er fra ca. 1300. Dog dateres de 5 første blade (der indeholder en del af Skånske Kirkelov) til slutningen af 1300-tallet. Håndskriftet er indbundet i et middelalderligt bind.

Håndskriftet består af 147 blade, formatet er 11,7 x 9 cm.

Detaljeret beskrivelse er under udarbejdelse.

Litt.:

Marius Kristensen: Harpestræng, Kbh. 1908-1920.

Poul Hauberg: Henrik Harpestræng. Liber Herbarum, Kbh. 1936.