Tycho Brahe: Observationes planetarum

|<

<

>

>|

Tycho Brahe: Observationes planetarum

Tycho Brahes observationsprotokoller indeholder de astronomiske observationer som Tycho og hans medhjælpere foretog fra 1563, da Tycho var 16 år, til hans død i 1601.

De her gengivne sider (127 recto - 137 recto) findes i det bind der omfatter tiden fra 1. januar 1596 til 20. oktober 1597, og dækker perioden fra kort før han forlod Hven til han genoptog observationerne på slottet Wandesburg i Holsten.

GKS 316 2º, papir, 208 ff.; 34,5 x 20 cm. *Danmark 1596.

Introduktion til håndskriftet v. Peter Zeeberg.

Se også Det Kongelige Biblioteks virtuelle udstilling Tycho Brahes astronomiske instrumenter.