Tycho Brahe: Elixyr Tychonis

|<

<

>

>|

Tycho Brahe: Elixyr Tychonis

Håndskriftet er en samling af recepter på medicin fra Christian IV's tid. De her gengivne sider (23-25) indeholder en dansk version af Tycho Brahes (1546-1601) middel mod pest og andre epidemiske sygdomme.

GKS 271 2º, papir, 10 ff. + 397 s. + 43 s., 30,5 x 19,5 cm. *Danmark.

Introduktion til håndskriftet v. Peter Zeeberg.

Se også Det Kongelige Biblioteks virtuelle udstilling Tycho Brahes astronomiske instrumenter.