Anonym: Geschicht von D. Johann Fausten (Tübingen: Alexander Hock, 1587/88)

|<

<

>

>|

Anonym: Geschicht von D. Johann Fausten (Tübingen: Alexander Hock, 1587/88)

 

Historien om Doktor Faust, der i sin stræben efter viden og indsigt indgår en pagt med Djævelen og derpå rejser rundt i verden og kaster sig ud i alskens udskejelser, blev første gang trykt i Frankfurt am Main i efteråret 1587. Den blev med det samme en stor kommerciel succes. Allerede i januar 1588 udkom den i en anden version på rim, den såkaldte Reim-Faust. Forfatteren til rimene var en teologistuderende, Johannes Feinaug, der arbejdede på opdrag af Tübinger-forlæggeren Alexander Hock. Denne bog har kun overlevet i det ene eksemplar der ligger i Det Kongelige Bibliotek, og det er den der her udgives som digital faksimile.

Faust-historien blev oversat til talrige sprog. Den første danske oversættelse udkom, ligesom Reim-Faust, i 1588.

Det Kongelige Biblioteks eksemplar af Reim-Faust er trykt i faksimile med en efterskrift af Günther Mahal: Der Tübinger Reim-Faust von 1587/88. Aus dem Prosa-Volksbuch ”Historia von d. Johann Fausten” (1587) in Reime gebracht von Johannes Feinaug (Jürgen Schweier Verlag 1977).