GKS 2296 4°: Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

|<

<

>

>|

GKS 2296 4°: Adam Bremensis, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum

Pergament, 65 ff., ca. 26 × 19 cm; Tyskland, 1200-1225

GKS 2296 4° er det ældste og mest omfattende af Det Kongelige Biblioteks Adam Bremensis-håndskrifter. Det rummer teksten til Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, lib.I-IV.21 ("Beatissimo patri et electo celitus ... episcopos interesse non renuant"). Den resterende del af det oprindelige håndskrift er gået tabt

Røde initialer markerer større afsnit i teksten. Håndskriftet er ikke rubriceret og rummer ingen inddeling af værket i bøger. Teksten ledsages af kortere og længere glosser i margenen

Håndskriftets middelalderlige historie er ukendt. Det har siden 1500-tallet befundet sig i Hamburg, hvor først Joachim Moller (1500-1558) og siden dennes søn Eberhard Moller (1527-1588) skrev deres ejernotitser på f. 1 recto. Det samme gjorde håndskriftets sidste ejer i Hamburg, Michael Richey (1678-1761), der erhvervede det i 1746. På auktionen over dennes bibliotek blev det købt af Frederik Christian Sevel (1723-1778). Det Kongelige Bibliotek erhvervede håndskriftet på auktionen over Sevels bibliotek, der fandt sted i 1779-81

Bibl.: Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ed. Bernhard Schmeidler, Hannover 1917, p. XXXI & passim (siglum C1). - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 402. - Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiæ pontificum: Codex Havniensis, publ. in photolithography with preface by C. A. Christensen, Copenhagen 1948

Erik Petersen