E don. var. 52 2º: 'Næstved-kalendariet'

|<

<

>

>|

E don. var. 52 2º: 'Næstved-kalendariet'

Bogens hoveddel er en kalender, med plads afsat til indføjelse af navne på afdøde brødre og velgørere. På de første blade er der nedfældet historiske optegnelser for årene 1130 til 1228 (de såkaldte Næstved-annaler).

Bogen rummer flere helsidesbilleder, bl.a. en korsfæstelsesscene, en scene hvor klostrets grundlægger overrækker en kirke til Skt. Peder og et billede med de salige i Abrahams skød. På f. 5 verso ses en gruppe bortdragende munke, der velsignes af en abbed; på f. 6 recto hilses gruppen velkommen - formentlig en fremstilling af munke fra et moderkloster, der ankommer til det nyligt grundlagte Skt. Pederskloster.

Pergament, 44 ff.; 25,9 x 18,5 cm * Næstved 1228-1250.