Digitale samlinger

Titel
Variantes lectiones ex Ms. Codice Arnoldi Lubecensis
Forfatter
Arnold (Arnoldus), d. 1211 eller 1214
Ressourcetype
tekst
Omfang
31 s.
Sprog
lat
Oprindelsesdato
1600/1798
Opstilling
NKS 523 kvart
Samling
Håndskriftsamlingen
Kommentar
Proveniens: Peter Frederik Suhm (1728-1798) (Kat. p. **, nr. **) (Ms 1178)
Indlemmet i KB 1798
Ophavsret
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/NKS (Ny Kongelig Samling)/NKS 0523 kvart
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Latin
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Samling/Håndskriftsamlingen