Gå til hovedindhold

Bevaring af fysisk kulturarv

Vi tilbyder bevaringsfaglig rådgivning og analyse, konservering af arkiv- og bibliotekssamlinger, samt salg af syrefri arkivæsker efter mål.

Nærbillede af restaurering af bog Annemette Kuhlmann

Bevaring

Det Kgl. Biblioteks konservatorer og håndbogbindere arbejder for at bevare vores samlinger af fysisk kulturarv og sikre, at værkerne benyttes på en måde, der både tilgodeser nutidens og fremtidens brugere. Samtidig tilbyder vi også en række services til kulturarvsinstitutioner, erhvervskunder og private efter statens regler for indtægtsdækket virksomhed.

Vi er kompetencecenter for bevaring af arkiv- og bibliotekssamlinger, og anvender de nyeste teknologier, metoder og standarder inden for bevaringsfaget. Vi har ekspertise inden for bl.a. beredskab, konservering af bl.a. bøger, arkivalier, grafik og foto, samt samlingsbevaring, udstilling og magasinering.

Konservering

Vi løser større konserveringsopgaver efter aftale. Fx konservering af arkivalier, bøger, fotografier, grafik mm., konservering af insekt- og svampeskadet materiale, stabilisering og klargøring af værker forud for digitalisering eller udstilling.
Kontakt os gerne for et prisoverslag på konserveringsopgaver.

Nærbillede af konservering af ældre bogAnnemette Kuhlmann

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning inden for bevaring af arkiv- og bibliotekssamlinger. Fx i forhold til hvordan man håndterer akutte vandskader, skader efter brand, angreb af skadedyr eller skimmelsvamp, eller hvordan man minimerer bevaringsrisici ved at forebygge. Vi rådgiver også om de mest optimale opbevaringsforhold i forhold til en specifik samling.

Konservering af ældre brevAnnemette Kuhlmann

Analyse

Vi tilbyder også en række forskellige bevaringsfaglige analyser.

Microfadingundersøgelse af postkortAnnemette Kuhlmann

Når et værk udstilles i lys, mister illustrationer og tekst mere eller mindre farve afhængig af deres lysfølsomhed, udstillingens længde og lysets intensitet. Hvis der sker en væsentlig udblegning, mister værket en del af sin æstetiske værdi og i sidste ende også sin informationsværdi.

En farve eller blækstregs lysfølsomhed er vanskelig at vurdere, da man sjældent ved, hvad den består af. Mange farver er stabile, men der er også en risiko for, at farven er ekstremt lysfølsom og vil blive udbleget og dermed ødelagt i løbet af kort tid.

Vi har udstyr til at undersøge, hvor lysfølsomme et værks blæk eller farver er (microfading). I undersøgelsen bliver et meget lille område (0,3 mm) påvirket af en stærk lyskilde, imens den reflekterede farve måles. Størrelsen af farveændring kategoriseres i forhold til den internationale standard Blue Wool (BW)

Analyse af ældre dokument gennem mikroskopOphav ukendt

Multispektrale optagelser kan give indblik i arbejdsprocesser. Hvis en forfatter fx har lavet ændringer i form af overstregninger eller overklæbninger, kan teknikken bringe den skjulte information for dagens lys. Den kan også synliggøre vandmærker og forbedre læsbarheden af dokumenter betydeligt.

Teknikken bruges også til at identificere historiske pigmenter og blæktyper. Det betyder, at den kan bruges til at synliggøre retoucheringer og afsløre forfalskninger.

Vi har ekspertise i at lave multispektral digitalisering. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om mulighederne for at få lavet multispektral digitalisering hos os, og hvilke priser vi kan levere servicen til.

Kontakt os gerne for rådgivning og flere oplysninger om analyser.

Syrefri arkivæsker

Vi producerer syrefri arkivæsker i høj kvalitet på bestilling.

Bogvugger

 Vi har udviklet et system til udstilling af bøger, der forhandles af Museumstjenesten. Vi kalder dem bogvugger. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om dem.

Bogvugge til fremvisning af bøgerMogens Bech