Reglement for centraladministrationens lånere

Dette underreglement gælder for personer, der er oprettet som låner ved Det Administrative Bibliotek (DAB).

DAB’s lånerreglement supplerer ”Brugerreglement for Det Kgl. Bibliotek”, og indeholder de særlige regler som gælder for denne brugergruppe.

Bemærk at centraladministrationens ansatte, på lige fod med andre, har mulighed for at oprette sig som private lånere ved Det Kgl. Bibliotek, hvis man ønsker at låne materiale uden relation til sin ansættelse.

§1 Indmeldelse

Låneroprettelse forudsætter at man er ansat i den danske centraladministration. Centraladministrationen defineres i denne sammenhæng som ministerier, styrelser, departementer, direktorater, råd, nævn og tilsyn. I tvivlstilfælde kontakt da venligst Det Administrative Bibliotek

Nye lånere oprettes ved henvendelse til Det Administrative Bibliotek

§2 Benyttelse

DAB’s lånere kan uden omkostning bestille materialer til hjemlån. Ligeledes har DAB lånere enten fjernadgang eller mulighed for bestilling af elektroniske materialer herunder licensbaserede forskningsartikler uden ekstra betaling.

§3 Lånetid

Lånetiden er normalt 1 måned med mindre andet oplyses.

§4 Levering

Bestilte materialer sendes til arbejdspladsen med kørselsordning eller postvæsen.

§5 Hjemkaldelser og suspension

Der udsendes en påmindelse før lånets afleveringsdato og tre hjemkaldelser efter lånets afleveringsdato pr. mail. Der opkræves ikke hjemkaldelsesgebyr. Afleveres materialet ikke ved 3. hjemkaldelse betragtes materialet som bortkommet og er erstatningspligtigt.

Brugeren blokeres, hvis der er skyldige beløb på 200 kr. og derover.

Lånerne er selv ansvarlige for returnering af lånte materialer til DAB.

§6 Erstatningspligt

Ved bortkomst af materiale er centraladministrationen omfattet af samme erstatningsopkrævning som private lånere. Erstatningskravet sendes til lånerens arbejdsplads.

Gældende takster for erstatningssager fremgår af Lånetid og gebyrer.