Det Kgl. Biblioteks strategi 2020-2023

Vores vision, mission og strategi levendegør rammerne for bibliotekets arbejde og giver retning for vores mange aktiviteter.

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Det Kgl. Biblioteks aktuelle situation og væsentligste udfordringer som afsæt for institutionens strategiske indsatser i 2020-2023.

Det primære formål med dokumentet er at sætte ord på, hvordan biblioteket vil opfylde sin mission og virkeliggøre sin vision. Det er med andre ord en overordnet beskrivelse af, hvor Det Kgl. Bibliotek skal hen i de kommende år, og hvordan det kommer derhen.

Kapitlerne "Det strategiske afsæt" og "Strategi" er skrevet med udgangspunkt i en intensiv og involverende proces internt i organisationen i januar-juni 2019 med inddragelse af medarbejderes og lederes kompetencer og viden inden for alle strategisk væsentlige områder.

I arbejdet med strategien er der med fordel trukket på rapporten fra arbejdsgruppen om den fremtidige organisering af forskningsbiblioteksområdet (januar 2019), og de to bilag til rapporten: Analyse af trends på forskningsbiblioteksområdet og Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening.