Nationalt licenskonsortium og licensservice

I Det Kgl. Bibliotek forhandler og administrerer vi licensaftaler til ungdomsuddannelser og universiteter samt andre videregående uddannelser, institutioner og styrelser.

Studerende med laptops i mødelokale

Colourbox

Vi overtog disse opgaver per 1. juni 2019 efter opløsningen af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

Nationalt licenskonsortium

Under nationalt licenskonsortium findes informationer om vores arbejde med at forhandle og administrere licensaftaler til universiteter og andre videregående uddannelser i Danmark, såvel som til øvrige institutioner og styrelser tilhørende Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I et vist omfang forhandles og administreres der også licensaftaler til styrelser og institutioner tilknyttet øvrige ministerier samt licenser for Regions-og Universitetshospitalerne.

Ungdomsuddannelsernes licensservice 

Under licensservice for ungdomsuddannelser findes informationer om vores arbejde med at forhandle og administrere licensaftaler til danske ungdomsudannelsesinstitutioner. Licensservicen til ungdomsuddannelserne har tidligere været markedsført som UNGLI.