Partnerskaber og støtte

Det Kgl. Bibliotek får betydelig ekstern støtte til aktiviteter fra en række samarbejdspartnere. Vi siger tak til vores donorer.

Den Sorte Diamant i aftenbelysning over kanalen
Foto: Laura Stamer

Støtte fra fonde

15. Juni Fonden Lundbeckfonden  
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney-Møllers Fond til almene Formaal Novo Nordisk Fonden  
Augustinus Fonden Ny Carlsbergfondet  
Beckett-Fonden Den Obelske Familiefond  
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat William Demant Fonden  
Carlsbergfondet Politiken-Fonden  
Davids Samling Sonning-Fonden  
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Toyota-Fonden  
GangstedFonden Velux Fonden  
G. E. C. Gads Fond Weyse Fonden  
Jyllands-Postens Fond Wilhelm Hansen Fonden  
Knud Højgaards Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  
Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond    

Sponsorer

DM & MA

DM & MA (tidligere Dansk Magisterforening) er partner og sponsor for Det Kgl. Biblioteks kulturnetværk for studerende, StudentsOnly!. Det Kgl. Bibliotek og DM indgik i slutningen af 2020 en aftale om et tre-årigt partnerskab om et ambitiøst arrangementsprogram i Den Sorte Diamant.

Ambitionen er i fællesskab at præsentere studerende for arrangementer med de største og bedste inden for deres felt, hvad enten det drejer sig om politikere, forskere, musikere, kunstnere eller forfattere.

Takket være partnerskabets kan Students Only! tilbyde de studerende i netværket flere og bedre kulturtilbud.

Medlemsside hos DM

Partnerskaber

DR

Det Kgl. Bibliotek har gennem en længere årrække samarbejdet med DR om løbende transmissioner af koncerter i Dronningesalen. Herudover samarbejdes der med DR og Det Kgl. Danske Musikkonservatorium om Carl Nielsen internationale kammermusikkonkurrence, der finder sted hvert 2. år.
dr.dk

Kristelig Dagblad

Det Kgl. Bibliotek samarbejder med Kristeligt Dagblad om koncerter i Dronningesalen.
kristeligt-dagblad.dk

Det Udenrigspolitiske Selskab

Det Kgl. Bibliotek samarbejder med Det Udenrigspolitiske Selskab om internationalt profilerede oplægsholdere.
udenrigs.dk