Verdensbiblioteket takker af

Hjemmesiden Verdensbiblioteket.dk siger tak for nu - men du kan fortsat finde en lang række materialer på dit sprog på dit lokale bibliotek.

Sproglige minoriteter
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Et flersproget digitalt univers af bøger, film og musik

Verdensbiblioteket.dk blev oprettet med ambitionen om at skabe et flersproget digitalt univers af bøger, film og musik for sproglige minoriteter i Danmark. Sidenhen har det vist sig, at de fysiske materialer foretrækkes frem for de digitale materialer, hvorefter vi har besluttet at lukke hjemmesiden.

Stadig fokus på de flersprogede biblioteksbrugere

Det, at vi siger farvel til verdensbiblioteket.dk, er ikke ensbetydende med et mindre fokus på sproglige minoriteter. Vi fortsætter vores betjening af flersprogede biblioteksbrugere på samme niveau som hidtil. Så du kan fortsat bestille en lang række fysiske materialer fra Det Kgl. Bibliotek til lån via dit lokale bibliotek.

Verdensbiblioteket.dk lukker med udgangen af september 2021.