Khen ze chin van: Jo mo zhu lan (første titel af 27 tekster)

|<

<

>

>|

Khen ze chin van: Jo mo zhu lan (første titel af 27 tekster)

'Jo mo zhu lan' er en forkortet titel for den første tekst af en samling af 27 tekster i form af en dialog mellem Padmasambhava og Ye she mtsho rgyal. Materialet tilhører den såkaldte Ter ma tradition, nemlig en sektion tibetansk litteratur som traditionelt bliver anset for at stamme fra d. 8. årh. da Padmasambhava florerede i Tibet.

Teksten er del af Khen ze chin van samlingen. Khen ze chin van alias Prins Yunli (Kengse qinwang)(1697-1738) har sat sit segl i bøgerne, så det foreliggende manuskript kan således dateres til 1700 tallet.

Denne samling blev erhvervet af danskeren Sophus Black i 1920erne under sit ophold i Beijing for Store Nordiske Telegraf-Selskab.

Titlerne er beskrevet i: Catalogue of Tibetan Manuscripts af Hartmut Buescher og Tarab Tulku, Copenhagen: Det Kongelige Bibliotek, Curzon, 2000, se side 906-907, og s.1035.

Prins Yunli er beskrevet i: Prince Yunli (1697-1738) - Manchu Statesman and Tibetan Buddhist af Vladimir L. Uspensky. Tokyo: Institute for the study of languages and cultures of Asia and Africa, 1997.

BL.5