Šayx Mohammad Hasan al-Hosaynī: Ketāb-e mas'alat bā havāsī

|<

<

>

>|

Šayx Mohammad Hasan al-Hosaynī: Ketāb-e mas'alat bā havāsī

Shi'itisk teologisk skrift. Litografisk tryk, før 1338 H [1920]

55 spørgsmål med tilhørende svar om teologiske emner af populær og almen karakter. Forfatteren er ikke kendt for andre værker, men på bogens titelblad har udgiveren skrevet, at teksten er godkendt af to velkendte moğtaheder Mīrzā Mohammad Taqī Šīrāzī (d. 1338 H [1920] og Sayyed Mosayn Qom (d. ?).

Cod. Pers. AC 64