GKS 3543 8°: Cicero, Paradoxa Stoicorum. Excerpta & alia

|<

<

>

>|

GKS 3543 8°: Cicero, Paradoxa Stoicorum. Excerpta & alia

Pergament, 22 ff., 14,2 × 9,2 cm; Tyskland (?), 1150-1200

Håndskriftet består i sin nuværende form af 2 kvaterner, efterfulgt af endnu et læg, hvis to første blade er skåret væk (uden teksttab til følge). Første læg har på f. 8v tællingen "VIII" i en hånd der er samtidig med håndskriftet. Forud for f. 1 har der altså været 7 læg med ialt 56 blade i det oprindelige håndskrift. Nederst på f. 2v er anført begyndelsen til et excerpt, der ikke fuldføres på den følgende side. Det samme er tilfældet med et excerpt nederst på f. 18v

Indholdsoversigt:

1r-2v: Excerpta ex Fulgentio (Myth. III, praef.), ex Macrobio (Sat. II.iv.22-v.10, praesertim de Caesare Augusto) & ex Solino (Col., cap. 1): "/// detrahis scilicet doctissimus corrigis. | Macrobius in Saturnalium .i. (…) stomacina claudetur cupido; | cor in primis fornator ///"

3r-4r: Hildeberti Cenomannensis (1056-1133) & aliorum carmina (3r-3v: De sacramento conjugii (ed. A. Brian Scott 39.III); 3v: De Lucretia (ed. A. Brian Scott 19); Quid sit vita pudica (ed. A. Brian Scott 47); 3v-4r: alia carmina minora (cf. PL 171, col. 1424f. & 1427))

4r-12r: M. T. Cicero, Paradoxa Stoicorum

12r-18r: Excerpta ex Senecae Epistolis ad Lucilium

18r-18v: Excerpta ex Quintiliani Institutione Oratoria

19r-22v: Anonymus, Tractatus de dictamine ("De dictamine tractaturi primum eius diffinitionem ponamus (...) per quos uestram uoluntatem nobis rescribite.")

Håndskriftet har tilhørt Friedrich Lindenbrog (1573-1648), jf. "N 7" på f. 4r (identificeret af Jørgensen). Det indgik sammen med adskillige andre af dennes håndskrifter i biblioteket på Gottorp slot ved Schleswig, hvis håndskriftsamling blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1735

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 300. - William D. Patt, The Early "Ars dictaminis" as Response to a Changing Society, Viator 9 (1978), p. 153-155. - Birger Munk Olsen in: Revue d'Histoire des Textes, 10, Paris 1980, p. 160 (repr. in: La réception de la littérature classique au Moyen Age, Copenhagen 1995, p. 263). - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, I, Paris 1982, p. 191f.; II, 1985, p. 295, 408, 496; IV.2, 2014, p. 304, 310, 347, 350, 351. - Eva Horváth, Friedrich Lindenbruch: Späthumanist und Handschriftensammler des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Hamburger Bibliotheks- und Gelehrtengeschichte, Hamburg 1988 [dissertation, microfiche], p. 223. - Emil J. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters, 2, Leiden 1994, p. 42. - Hildebertus Cenomannensis episcopus, carmina minora, ed. A. Brian Scott, ed. alt., München & Leipzig 2001 [GKS 3543 8° ikke inddraget og ikke anført under codices p. 87]

Erik Petersen