GKS 2145 4°: Plutarchus, Vitae. Leonardus Brunus, Vita Aristotelis

|<

<

>

>|

GKS 2145 4°: Plutarchus, Vitae. Leonardus Brunus, Vita Aristotelis

Pergament, 100 ff. (C + 1-99), 25,5 × 15,5 cm; Italien, 1475-1500

Håndskriftet er et tidstypisk udtryk for den italienske renæssancehumanisme. Det indeholder fem levnedsbeskrivelser, fire af den græske forfatter Plutark oversat til latin af to græskkyndige humanister, Lapo da Castiglionchio (1405-1438) og Francesco Filelfo (1398-1481), samt en selvstændig lille biografi af Aristoteles skrevet af den ligeledes græskkyndige Leonardo Bruni (1370-1444). Alle tre indleder deres arbejder med dedikationsbreve

Indholdsoversigt:

1r-55r: Plutarchus, Vita Romuli & vita Thesei, oversat af Lapo da Castiglionchio, og med dennes dedikation til Prospero Colonna

55r-65r: Leonardo Bruni, Vita Aristotelis, efterfulgt af brev fra Bruni til Poggio Bracciolini om samme

66r-99r: Plutarchus, Vita Galbae & Vita Othonis, oversat af Francesco Filelfo, og med dennes dedikationer til Malatesta Novello

Håndskriftet er skrevet i humanistisk skrift og udstyret med billedportrætter af de biograferede af vekslende kvalitet. Mest elaboreret er håndskriftets åbningsside, der foruden en rig ornamentering rummer medaljoner med portrætter af de legandariske konger Theseus og Romulus. I et billedfelt i samme sides nedre margen ses endvidere en Skt. Jacobs pilgrim, som intet har med bogens indhold at gøre

Ved håndskriftet foliering i nyere tid er dets første pergamentblad oversprunget. På rectosiden af dette er der nedfældet en summarisk indholdsoversigt; versosiden er blank

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 378. - Ulf Abel & Nils Göran Hökby (edd.), Gyllene Böcker. Nyförvärv och nyupptäckter. Stockholm 1988, p. 66 no. 73. – L. Gualdo Rosa (ed.), Censimento dei codici dell'epistolario di Leonardo Bruni, I, Manoscritti delle biblioteche non italiane, Roma 1993, p. 44. - Erik Petersen (ed.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 102f. no. 143

Erik Petersen