T. A. Becker: Den ledreborgske Haandskriftsamling

|<

<

>

>|

T. A. Becker: Den ledreborgske Haandskriftsamling

Den ledreborgske håndskriftsamling blev "genfundet" og ordnet og registreret i årene 1844-45 af professor og arkivar for det historisk-genealogiske Arkiv ved Ordenskapitlet, T. A. Becker. Registranten blev udgivet i 1848 sammen med kammerjunker W. Benzons Catalog over Manuscripter tilhørende det forrige Kongelige genealogisk-heraldiske Selskab. Også denne katalog er medtaget her, selv om samlingen gik til grunde ved Christianborg Slots brand i 1884.

Den ledreborgske håndskriftsamling blev i 1926 doneret til Det Kongelige Bibliotek.