GKS 624 2°: Annales Egmundenses

|<

<

>

>|

GKS 624 2°: Annales Egmundenses

Papir, 64 ff., ca. 30 × 19 cm; ca. 1600

Håndskriftet indeholder de såkaldte Annales Egmundenses (eller Egmundani, i GKS 624 2° betitlet Chronicon Traiectense, jf. f. 1r), i en kopi der synes at være lavet af Fridericus Lindenbrogius (1573-1648). Tekstens forlæg er British Library, MS Cotton, Tib. C. XI

Nicolaus Heinsius så håndskriftet under sit besøg på Gottorp i 1650. Han medtog det i en liste over Gottorperhåndskrifter som han sendte til Isaac Vossius, og anførte heri at kopien var udført af Fridericus Lindenbrogius. Heinsius' indførsel lyder: "Chronicon Trajectense, manu Lindenbrogij". Andre inventarer angiver ikke kopiens ophavsmand (H. Lindenbrogius (før 1642): "Chronicon Ultrajectenses et Flandienses res gestas continens". Ulr. Petersen (før 1677): "Chronicon Trajectense". B. Möllmann (1734): "Chronicon Trajectense ab anno 640. usque ad finem seculi XII. recentiori manu scriptum. in f.")

GKS 624 2° blev sammen med Gottorperbibliotekets øvrige håndskrifter overført til Det Kongelige Bibliotek i København i 1735

Bibl.: Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, XVI, Annales aevi Suevici, ed. G. H. Pertz, Stuttgart 1859, p. 442. – Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses uitgegeven en vertaald door Marijke Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert. Het Chronicon Egmundanum uitgegeven door J.W.J. Burgers, Hilversum 2007, p. 358f. & passim. - Ikke citeret i Annales Egmundenses, ed. O. Oppermann, Utrecht 1933

Erik Petersen