Hans Nielsøn: Sørgeligt Spectackel oc Vundertegn ... (København: Henrich Waldkirch, 1625)

|<

<

>

>|

Hans Nielsøn: Sørgeligt Spectackel oc Vundertegn ... (København: Henrich Waldkirch, 1625)

 

Bagest i bindet findes Peder Nielszøn: Blods Tegn i Grested i Holboe Herret. København: Henrich Waldkirch, 1625.