Thott 517 4º: Legender

|<

<

>

>|

Thott 517 4º: Legender

Bog med bønner og levnedsbeskrivelser på fransk af de tre helgeninder Maria, Margrethe og Magdalene. Bogen er fremstillet i England ca. 1370 for Mary de Bohun, som blev gift med den senere Henrik IV. Hun var moder til Filippa (1394-1430), som 1406 blev gift med Erik af Pommern (ca. 1382-1459); muligvis har Filippa haft bogen med sig til Danmark.

Pergament; 38ff., 17,6 x 13 cm


Litt.: N.C.L. Abrahams: Description des manuscrits français du moyen âge de la Bibliothèque Royale de Copenhague, Kbh. 1844, s. 9

Chr. Bruun: De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det store kgl. Bibliothek, Kbh. 1890, s. 197