Thott 4 4º: Biblen på svensk

|<

<

>

>|

Thott 4 4º: Biblen på svensk

Thott-katalogens beskrivelse af håndskriftet, oversat til dansk: Håndskrift, tilsyneladende fra begyndelsen af det 15. århundrede, vekselvist sammensat af pergament og papir, indeholdende en del af Biblen, nærmere bestemt fra 1. til 4. Mosebog, oversat til svensk, og forsynet med forklarende ord og en udlægning. Forud herfor findes en afhandling om verdens seks tidsaldre, med titlen "Hær begynnas Biblia på Swensko (...)".

150 bl., 1-149 (fol. 22 gentaget i folieringen). 12 x 21 cm.