GKS 3484 8º : Arzneibuch

|<

<

>

>|

GKS 3484 8º : Arzneibuch

Denne lægemiddelbog er skrevet i 1468. Hovedmanuskriptet (ff. 1r - 167r) består af i alt 7 kapitler, hvor Indholdsoversigten udgør kapitel 1. Herefter følger (f. 167v) en enkelt recept i en anden hånd, og (ff. 168r - 183r) yderligere recepter af en tredje og senere hånd (ca. 1500?).

I den originale paginering, der bibeholdes her, er numrene 97, 122, 159, 160 og 161 sprunget over.

Papir, 182 (177) ff.; 14,5 x 10,5 cm. * Tyskland 1468.