J.P. Jacobsen: Mogens

|<

<

>

>|

J.P. Jacobsen: Mogens

I sin bog J. P. Jacobsens "Mogens" (1968) skriver Jørgen Ottosen om de benyttede udgaver bl.a.: "Utrykte arbejder af J. P. Jacobsen er ikke benyttet, dels fordi det ikke har været nødvendigt, dels fordi det efter nærv. forfatters opfattelse er spild af tid at gennemgå J. P. Jacobsens efterladte papirer, medmindre dette overordentlig omfattende arbejde samtidig tager sigte på en udgivelse af de vigtigste kladder og udkast o.l."

Da Morten Borup 1924-29 for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav J.P. Jacobsens Samlede Værker i 5 bind var det "paa Grundlag af Digterens Efterladte Papirer." I forbindelse med novellen Mogens læggene "Udkast" og "Trykmanuskript", der begge findes i Marx-Nielsens Samling 27, 4º, II.2.

Baggrunden for net-udgivelsen af de 30 blade "Udkast" som digital faksimile er en tro på, at læsere af J.P. Jacobsens klassiske novelle ikke vil opleve det som spild af tid at få et indtryk af forfatterens arbejde med sprog og stof og få mulighed for også at studere de varianter, der ikke er medtaget i Morten Borups kommentarer. Herunder ikke mindst varianterne af den berømte indledning, hvoraf ingen er identiske med den endelige tekst.

Bladene har som standardstørrelse 21 x 13,5 cm. Pagineringen er formentlig foretaget af Morten Borup og svarer til den anvendte i Samlede Værker, bd. 3. Ubeskrevne blade er med enkelte undtagelser ikke medtaget i denne udgivelse, hvilket forklarer 'oversprungne sider'.