Anonym: Regne Bog (Wittenberg: Jürg. Rhaws arvinger, 1552)

|<

<

>

>|

Anonym: Regne Bog (Wittenberg: Jürg. Rhaws arvinger, 1552)

 

En Kaanstelig och nyttelig Regne Bog, faar Scriffuere, Fogeder, Købmend, Och andre som bruge Købmandskaff, paa Linyerne met Regne pendinge, och met Zifferne vdi heelt och brødit tal. Nu nylige faar Dansket aff Hermen Veyere Borger i Kiobenhaffn.

(LN 1385 / 18,-111 8vo ex. 1).

Denne regnebog er tænkt som hjælp for skrivere, fogeder, købmænd ”og andre som bruge købmandsskab”. Der gives bl.a. en indføring i multiplikation, med eksempler fra dagligdagen: ”Item en Køber en Hest, den som er skoed met 32. søm, oc han skal giffue for det første søm, en smaapending for det andet to pendinge, for det 3., 4. pendinge, for det 4., 8. pendinge, …”.