Hans Raszmussøn Block: Horticultura Danica (København: Peter Hake, 1647)

|<

<

>

>|

Hans Raszmussøn Block: Horticultura Danica (København: Peter Hake, 1647)

 

Denne havebog har forfatteren – der fortæller at han selv har stor erfaring som ”urtegårdsmand” – skrevet fordi der manglede bøger om urtehaver på dansk. ”Jeg haaber, at meninge Mand skal faa Lyst at bruge denne Konst”, erklærer han i sin indledning til læseren.

(26,-15 4to).