Anonym: Broder Russes Historie ([København: Hans Vingaard,] 1555)

|<

<

>

>|

Anonym: Broder Russes Historie ([København: Hans Vingaard,] 1555)

 

Broder Rus er Djævelen selv, der i menneskeskikkelse bliver optaget i et kloster som kokkemester. Han har nu munkene i sin magt, indtil han til sidst bliver afsløret af en bonde, hvis ko han har stjålet. (LN 937 / 53,-15 8vo).

”Saa giorde Rus mod Munckene alle

hand vaar rede huo hannem vilde kalle

At dricke, at skencke, at hente Quinfolck

at aldrig finge de saadan en tolck

Saadanne stycker met mange flere

at bruge det vaar vel Russes begere

Før lod hand aldrig aff at fare

end hand haffde dem alle vdi sin snare.” (bl. A3v)