Chr. Bruun: De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek

|<

<

>

>|

Chr. Bruun: De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek

Chr. Bruun gennemførte i sin lange periode som overbibliotekar (1863-1901) ved Det Kongelige Bibliotek en række ordnings- og katalogiseringsarbejder, som gjorde de enkelte samlinger meget mere tilgængelige end de før havde været. Billedsamlingen blev udbygget, og de musikalier man havde modtaget efter C.E.F. Weyse blev udgangspunkt for en musikafdeling, der fik sine egne kataloger. Håndskriftsamlingen fik tilendebragt sine systematiske og alfabetiske registranter, som dannede basis for senere trykte kataloger over specielle emner inden for dens områder. Herunder ikke mindst hans egen katalog fra 1890 over de illuminerede håndskrifter fra middelalderen, som hermed tilgængeliggøres online.

IX s. + 297 s.