N.C.L. Abrahams: Beskrivelse af franske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek

|<

<

>

>|

N.C.L. Abrahams: Beskrivelse af franske håndskrifter i Det Kongelige Bibliotek

N.C.L. Abrahams: Description des manuscrits français du moyen âge de la Bibliothèque Royale de Copenhague (1844).

N.C.L. Abrahams (1798-1870) var professor i fransk ved Københavns Universitet. Han er i dag fortrinsvis kendt for sin store udenlandske og danske autografsamling, der indeholdt breve og litterære manuskripter, og hvoraf den danske del blev købt af Det Kongelige Bibliotek efter hans død.

Hans beskrivelse af Det Kongelige Biblioteks franske middelalderhåndskrifter fra 1844 er den første samlede fremstilling.

XVI s. + 152 s. + 3 illustrationer.