Fabr. 26 2°: Glossarium latinum "Abavus"

|<

<

>

>|

Fabr. 26 2°: Glossarium latinum "Abavus"

Pergament,  62 ff., 24,6 x 15,9 cm; 9. årh.

Håndskriftet består i sin nuværende form af 8 læg (3 x IV + III + 4 x IV). Det inderste dobbeltblad i 4. læg (mellem nuværende f. 27 og 28) er gået tabt. Det samme er flere læg efter f. 62

På f. 1r skimtes spor af en tekst i 17 eller 18 linier, forsynet med neumer. På f. 1v er al tekst bortskrabet, bortset fra "INCIPIVNT" (der har været efterfulgt af Glossae eller lignende). Siden har rummet glossariets første 26 ord, fra Abavus til abiit. Elementer af enkelte ord kan endnu læses. Det gælder således det forklarende ord til abiit: discessit nederst i højre spalte

Det tabte dobbeltblad mellem f. 27 og 28 har rummet de sidste ord under bogstavet C og de første ord under bogstavet D (fra crepusculum til defaecatum). Teksten ender abrupt på 62v med det sidste ord under bogstavet L (Lutulentus > Lutuosus). De manglende blade efter f. 62 har rummet ordene fra Mavors til Zephyrus

Håndskriftet har tilhørt Marquard Gude (1635-1689) og blev på den ikke fuldførte auktion over dennes håndskrifter i Hamburg 1706 & 1709 erhvervet af filologen Johann Albert Fabricius (1668-1736). Dennes håndskriftsamling forvaredes siden af svigersønnen Hermann Samuel Reimarus, efter hvis død i 1768 den erhvervedes af Københavns Universitetsbibliotek i 1770. Alle Universitetsbibliotekets håndskrifter overførtes i 1938 til Det Kongelige Bibliotek

Bibl.: G. Goetz in Corpus Glossariorum Latinorum, vol. IV, Leipzig 1889, p. XXI (siglum c); teksten udgivet ibid. p. 299-403. - Glossarium "Abavus", ed. J.-F. Mountford in Glossaria Latina, vol. 2, Paris 1926, p. 23-121 (uden inddragelse af dette håndskrift). - Paul Lehmann, Skandinavische Reisefrüchte, Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 21, 1934, p. 171 ("saec. IX in. (...) südwestdeutsch"). - Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil I: Aachen - Lambach, ed. Birgit Ebersperger, Wiesbaden 1998, p. 414 nr. 1999. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, p. 1049

Erik Petersen